Roma İmparatoru Caligula' nın Atını Senatör Olarak Ataması


Incitatus Roma İmparatoru Caligula'nın en sevdiği atının adıdır. Anlatıldığına göre atla 18 seyis ilgileniyordu ve altın yaprakçıklarla karıştırılmış yulafla besleniyordu. Tarihçi Suetonius' a göre Incitatus, fildişinden yemliği olan mermerden bir ahıra ve mor battaniyelerle birlikte kıymetli taşlarla süslü bir tasmaya sahipti. Suetonius, aynı zamanda Caligula' nın Incitatus' u Konsül yapmayı planladığını yazar. Caligula onun için Penelope adında bir kısrak eş bile ayarlamıştı. Söylendiğine göre Caligula atını 'Tüm tanrıların bir bileşimi' ilan etti ve bir çeşit tapınma sağladı.


 Konsül olayına gelirsek imparator emirlerine karşı gelinmesini istemeyen dominant bir karakterdi. Ancak senatodakiler onu dinlemiyor, otoritesi gittikçe zayıflıyordu. Bir gün atını çağırdı önce boynuna yeni bir gerdanlık taktı ardından konsüle götürdü. Caligula, Roma İmparatorluğu' nun üçüncü imparatoruydu. Asıl adı Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus olan Caligula, 37 - 41 yılları arasında imparatorluk yaptı. Bu kısa süreye rağmen en çok tanınan Roma imparatorlarındandı. Geçirdiği hastalığa kadar halkının sevgisini kazanmıştı. Ancak hastalık sonrası bedenen iyi olmasına karşılık, ruhen bir çılgına dönmüştü. Senato, ondan kurtulmanın yolunu arıyordu. Her şeyin farkındaydı. Senatörleri aşağılamak için her yolu denedi. Eşlerine bile sahip çıkamayan senatörler, söz konusu senato olunca ayaklandı. Caligula, resmen bir atı onlara tercih ediyordu. Caligula, Roma ve senato onuru için öldürüldü. Roma, Caligula efsanesini önlemek için çok çaba sarfetti. Büstlerini yıktılar, adına bastırılan para ve madolyanların parçaladılar fakat bugün hala atı Incitatus ile hâlâ Roma konsülünün karşısında durmaktadır.

Yorumlar